Sağlık Meslek liseleri öğrencilerin en iyi şekilde mesleklerini alabilmeleri için mesleklerine ağırlık vererek eğitim vermektedir. Meslek liselerine giden öğrencilerin iş bulma olanakları daha fazladır. Bu yüzden meslek alanından kendilerini geliştirmek isteyen ve kendisini meslek konularında daha iyi gören kişilerin meslek liselerine giderek kendilerini geliştirmeleri daha iyi ve güvenilir olur.

Tıp teknisyenliği kaza, yangın ,sel ,yaralanma gibi durumlarda kişilere ulaşarak ilk tıbbi müdahaleyi yapan kişidir. Tıp teknisyeninin görevi hastaya ilk müdahaleyi yaparak en iyi şekilde hastahaneye ulaştırılmasını sağlar. Yaralıları tedavi eder, solunumda bir sorun var ise suni teneffüs yapar,tansiyon ölçer ve acil durumda yapılacak tedavileri uygular.
- Meslek lisesi öğrencin okuduğu mesleği öğrenmesi amacın da eğitim verir.Düz liseler gibi olan bu meslek liselerinin tek farkı kültür derslerinin yanında meslek dersler de vermesi.Düz liselerine göre ders saati de daha fazla olan bu liselerin değerini öğrenci velileri de anladı.Yoğun talep olan meslek liseleri artık dolmaya başladı.